Κάποιος κάθεται στην σκιά σήμερα γιατί κάποιος φύτεψε ένα δέντρο πολύ καιρό πριν.

Κάθε βοήθεια, ακόμα και η μικρότερη έχει σημασία για εμάς και μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες και να βελτιώσει την ζωή τους.