Ο νικητής σε αυτή την ζωή είναι αυτός που ξυπνάει κάθε πρωί για να αντιμετωπίσει την ζωή όσο δύσκολη και αν είναι και παρόλο τα χίλια δυο προβλήματα ξέρει να χαρίζει ακόμα ένα χαμόγελο, ένα αγαπώ, μια αγκαλιά.

Τα σχόλια σας, είτε είστε επισκέπτης είτε είστε επαγγελματίας αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ανατροφοδότησης για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που λαμβάνουμε, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα δυνατά μας σημεία αλλά και τους τομείς όπου χρειάζεται να βελτιωθούμε. 

Μπράβο για την πρωτοβουλία σας!! - Αλίκη