Κέντρο μελέτης

1 Σεπτεμβρίου, 2023

Κέντρο Λογοθεραπείας και Ανάπτυξης Ομιλίας Ταχτατζή Ελευθερία

Το κέντρο μας συμβάλλει στη μείωση των ελλειμμάτων του εκάστοτε ατόμου μέσω της επιστήμης της λογοθεραπείας, της ψυχοθεραπείας, της Μουσικοκινητικής αγωγής και των ψηφιακών εργαλείων.