Παράρτημα παιδιού-αναπτυξιακού κέντρου

17 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανάπτυγμα-Κέντρο Ειδικής Θεραπείας και Ψυχικής Υγειας

Ένα Σύγχρονο Παιδιατρικό Θεραπευτήριο Θετικής Διαπαιδαγώγησης και Γονεϊκής Εκπαίδευσης στο Περιστέρι Αττικής, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο κάθε Παιδί, στον Έφηβο, στους Γονείς και στον Ενήλικα. Υπηρεσίες: Ψυχοθεραπεία Παιδιών/ Εφήβων/ Ενηλίκων, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Μαθησιακή Αποκατάσταση, Συμβουλευτική Γονέων, Εργαστήρια Γονέων, Ομαδικά Προγράμματα Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης και Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Lego Based Therapy.
12 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑΜΥΜΩΝΗ

Η Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες παρέχει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, δια βίου εξατομικευμένη εκπαίδευση, φροντίδα και υποστήριξη, ενδυναμώνοντας παράλληλα την οικογένεια. Η δράση της ξεκίνησε το 1993, ως αποτέλεσμα της έλλειψης οποιουδήποτε κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Ο στόχος του Συλλόγου είναι να έχουν και τα τυφλά παιδιά με πρόσθετες αναπηρίες, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την αξιοπρέπεια.
23 Αυγούστου, 2023

Νίκη Ζάβρα

Είμαι Φιλόλογος και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων με εξειδίκευση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συμμετέχω ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση και είμαι συγγραφέας και επιμελήτρια εκπαιδευτικών υλικών σε εκδόσεις Ειδικής Αγωγής. Ταυτόχρονα, εργάζομαι ως Ειδική Παιδαγωγός σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών και παραδίδω φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.